Napíšu vám malého průvodce začátků střihu v Adobe Premiere. Mám z léta pár videí, ze kterých už jsem si několikrát vytvořila v Adobe základní projekt. Doufám, že se o výsledný výstup brzo podělím. Pro přehlednost popíšu celý dnešní proces bodově.

Reklamy